Иновативен образователен модел STEAM

Нов за България метод на обучение


STEAM обучения

Образователният метод STEAM е нов за България. Името STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Maths) съчетава в себе си наука, технологии, инженеринг, изкуство и математика. Към този микс добавяме предприемачество, финанси и компетенции. Този изключително иновативен метод за обучение е подходящ за хора от всякакви възрасти. Групите се оформят от обучаващи се с подобни интереси, познания и възраст. Образователният метод STEAM стимулира самите обучаващи се да задават темите и проектите, по които да се работи и които да бъдат развивани в хода на обучението. Това прави STEAM изключително интересен. Методът STEAM се внедрява в момента в България.

Обучение, фокусирано върху реални проекти и задачи

Много често проектите, по които се работи в хода на обучението, са зададени от самите учениците. Това прави обучението изключително интересно. Основното предимство на STEAM е огромното удоволствие, което учениците изпитват чрез въвличането им в реални експерименти и задачи. В процеса те се учат чрез правене, като на практика произвеждат нещо, развиват собственото си въображение и правят иновации.

Обучението развива следните области:

 • комуникационни умения,
 • критично мислене и решаване на казуси,
 • намиране на решения,
 • работа в екип,
 • планиране,
 • преговори,
 • търпение,
 • технически знания (английски),
 • експериментиране,
 • управление на времето,
 • работа с електроника и програмиране (Ардуино),
 • използване на интернет като средство за предаване на информация от сензори (Internet of things) и много други.

Обучението може да бъде провеждано на различни локации

Обучението по метода STEAM може да бъде провеждано на място в конкретно училище / образователен център. Такова обучение вече се провежда на все повече локации, като Американо-Английската Академия (American-English Academy), Училище „Азбуки“, Британския съвет в София и др.

Повече информация за метода и курсовете може да видите на:

www.steampoweredkids.bg и www.steampowered.team.

Конкретна информация за курсовете може да се получи на тел: 0887 344 079 или e-mail: admin@steampowered.team и info@zetaforms.com.

Можете да се свържете с нас на тел: 0887 344 079 или e-mail: info@zetaforms.com.