Новини


лого на STEAM

Иновативен образователен модел STEAM – нов за България метод на обучение

Образователният метод STEAM е нов за България. Името STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Maths) съчетава в себе си наука, технологии, инженеринг, изкуство и математика. Към този микс добавяме предприемачество, финанси и компетенции. Този изключително иновативен метод за обучение е подходящ за хора от всякакви възрасти. Групите се оформят от обучаващи се с подобни интереси, познания и възраст. Образователният метод STEAM стимулира самите обучаващи се да задават темите и проектите, по които да се работи и които да бъдат развивани в хода на обучението. Това прави STEAM изключително интересен. Методът STEAM се внедрява в момента в България.


Обучение, фокусирано върху реални проекти и задачи


Много често проектите, по които се работи в хода на обучението, са зададени от самите учениците. Това прави обучението изключително интересно. Основното предимство на STEAM е огромното удоволствие, което учениците изпитват чрез въвличането им в реални експерименти и задачи. В процеса те се учат чрез правене, като на практика произвеждат нещо, развиват собственото си въображение и правят иновации.


Обучението развива следните области: • комуникационни умения,

 • критично мислене и решаване на казуси,

 • намиране на решения,

 • работа в екип,

 • планиране,

 • преговори,

 • търпение,

 • технически знания (английски),

 • експериментиране,

 • управление на времето,

 • работа с електроника и програмиране (Ардуино),

 • използване на интернет като средство за предаване на информация от сензори (Internet of things) и много други.


Обучението може да бъде провеждано на различни локации


Обучението по метода STEAM може да бъде провеждано на място в конкретно училище / образователен център. Такова обучение вече се провежда на все повече локации, като Американо-Английската Академия (American-English Academy), Училище „Азбуки“, Британския съвет в София и др.


Повече информация за метода може да се види на уебсайта на STEAM:


www.steampowered.team

Конкретна информация за курсовете може да се получи на тел: 0887 344 079 или e-mail: admin@steampowered.team и info@zetaforms.com.