Бързо, точно и цветно 3D сканиране в цял ръст За първи път в България - професионален 3D скенер за хора